NOODGEVAL? BEL +31383332010

ASBEST-, BODEM- EN CHROOM-6-SANERINGEN

Rondom te slopen of te strippen gebouwen kunnen diverse gevaren voor mens en milieu bestaan.

ASBEST SANEREN

Waar het in het verleden stopte bij asbestverwijdering, gaat het nu al vele stappen verder. Het blijkt dat er in het verleden veel gevaarlijke stoffen zijn toegepast in gebouwen en dat er zaken in de bodem terecht zijn gekomen waar we nu van weten dat ze een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen en/of het milieu.

Vanaf het moment (jaren ’90) dat er voor asbest een certificeringsrichtlijn kwam, zijn wij actief binnen dit onderdeel van de sloopbranche, welk onderdeel inmiddels een vast onderdeel is binnen het sloopvak.

U kunt bij ons terecht voor asbest-, bodem- en chroom-6-saneringen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de risico’s van bouwstoffen. Op de lijst ‘Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen’ worden jaarlijks stoffen toegevoegd die onder condities gesaneerd dienen te worden. Voor ons reden om op dit onderdeel te blijven ontwikkelen en investeren.