NOODGEVAL? BEL +31383332010

ONZE AANPAK

Weever is een familiebedrijf. Dit tekent onze aanpak. We staan voor transparant, groen, duurzaam, maatschappelijk verantwoord en toekomstgericht ondernemen, waar het slopen de kernactiviteit van Weever Sloop is. In het aannemen van werk tonen we lef en durven we onderscheidend te zijn. Inmiddels voert de 4e generatie de directie, wat ervoor zorgt dat er veel kennis en ervaring in huis is. We zoeken altijd naar een balans tussen people, planet & profit, omdat dit tot betere resultaten leidt voor ons bedrijf, onze mensen maar zeker ook de samenleving.

Hoe wij werken

Projectbeheersing vormt de basis om een kwalitatief en goed projectresultaat voor ons klanten en haar steakholders te waarborgen. We hanteren een projectmatige aanpak. Project specifiek worden alle projecten gecalculeerd, voorbereid, uitgevoerd en administratief afgewerkt. Per project wordt er een project team aangesteld en heeft de klant in iedere fase van het werk één contactpersoon.

Een goede voorbereiding, planning, proactieve communicatie en vastlegging is essentieel om de sloopwerkzamheden soepel te realiseren. We gaan Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden te werk waar veiligheid en professionaliteit centraal staan.

Het maximaal hergebruiken van producten en grondstoffen is de standaard. We werken conform het SVMS-007 certificaat waar we al meer dan 15 jaar voor gecertificeerd zijn. Vooraf brengen we van ieder project de producten en grondstoffen in kaart ter voorbereiding voor afzet en toepassing. Door een combinatie te maken kennis en SROI geven wij de haalbaarheid een boost en geven wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen ons bedrijf. Voorbeelden zijn elementen die uit gebouwen gehaald worden die normaal commercieel gezien niet her te gebruiken zijn. We ‘oogsten’ bouwmaterialen op bouwplaatsen bij klanten van ons en we doen bewerkingen aan grondstoffen.

Ons werkgebied is Nederland, een deel van Duitsland en België. Om deze gebieden goed te bedienen werken wij met de beste vakmensen en de beste beschikbare technieken met de bijbehorende machines in combinatie met lokale kennis van partners.

Onze mensen zijn het hart van ons bedrijf, zij vertegenwoordigen kennis en de ervaring die wij in de jaren hebben opgedaan in de markt. Binnen onze organisatie creëren wij een sfeer waar mensen zich thuis voelen en waar ze zich kunnen ontwikkelen.

Naast de personele investeringen, investeren wij doorlopend in ons brede machine park en onze gereedschappen. We beschikken over de best beschikbare technieken, waarmee we onze projecten zo efficiënt mogelijk uitvoeren.