NOODGEVAL? BEL +31383332010

Toekomstbestendig circulair slopen

De toenemende vraag naar grondstoffen en de sterk toegenomen Co2 uitstoot als gevolg van een groeiende wereld bevolking vraagt om oplossingen. Wereldwijd wordt ingezet op een circulaire economie om de productie van afval en Co2 terug te dringen. Waar het circulair werken begon als een ambitie, zijn er inmiddels al vele stappen gezet door de overheid en het bedrijfsleven.

De overheid heeft een duidelijk standpunt ingenomen: in 2050 economie volledig laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het bedrijfsleven heeft de nut en noodzaak van het creëren van een circulaire economie inmiddels omarmt. In alle branches staat het thema inmiddels op de agenda en worden beslissingen genomen op basis van dit thema.

De oplossing om een economie volledig circulair te krijgen ligt in de ontwerpfase van een product of een gebouw. In het verleden werd er geen rekening gehouden in met hergebruik van grondstoffen. Men ging uit van een lineair model. Na de gebruiksfase werd een product of gebouw in beginsel gestort en later werd er energie mee opgewekt en kwam de recycle industrie op gang. Dit is de markt zoals we die kenden.

Dat het lineaire model plaats moet maken voor het circulaire model is duidelijk. Het reduceren van Co2 en verminderen van afvalstromen is het credo. In het circulaire model wordt wél rekening gehouden met het hergebruik van grondstoffen. Dit heeft vele nieuwe inzichten opgeleverd met de daarbij horende problemen die opgelost worden. Kortom is het koppelen van het begin en het einde van de lineaire cycles de uitdaging. Het circulaire model vereist samenwerking met alle stakeholders in het proces waar de grootste uitdaging ligt bij het economische vlak waar de belangen ver uit één lopen.

De sloopbranche maakt onderdeel uit van de vastgoedsector die verantwoordelijk is voor een groot deel van de totale hoeveelheid afval en Co2 uitstoot welke geproduceerd wordt in Nederland. In beginsel is het een feit dat de sloopbranche al meerdere decennia bezig is om grondstoffen zo efficient mogelijk uit de te slopen gebouwen te halen. Het is een doorlopend proces waar constant wordt geïnnoveerd. Vanwege grote hoeveelheden beschikbaar en toegepast materiaal speelt de sector een belangrijke rol in het circulaire economische systeem.

Binnen ons bedrijf omarmen wij de steeds duurzaam wordende markt. We kunnen ons hierin onderscheiden en onze toegevoegde waarde wordt steeds groter. Wij werken al meer dan 15 jaar volgens SVMS-007 certificering. Binnen deze certificeringsrichtlijn, die is opgesteld door de sloopbranche, is het belang van grondstoffen primair gemaakt. Rondom deze prioriteit is onze projectorganisatie gebouwd.

Wij focussen op het verkrijgen van informatie van de te slopen gebouwen tot op detail niveau om grondstoffen zo optimaal mogelijk weer terug te brengen in de circulaire economie op het moment dat wij ze ontmantelen.

Zo zetten wij met onze bedrijven volledig in op het duurzamer maken van onze economie. Naast de praktische invulling binnen onze projecten delen wij kennis en zijn wij doorlopend aan het samenwerken met de (lokale) markt.

totaalsloop

Dagelijks voeren wij de meest uit één lopende projecten uit onder alle denkbare omstandigheden. Het slopen van woonwijken, hoge gebouwen, diepe kelders of het slopen van een woning geeft aan dat geen uitdaging te groot is. Met ons ervaren team vliegen wij ieder project met energie en passie aan. Hieronder een impressie van ons mooie bedrijf:

Indrukwekkende machines zijn zeer tekenend voor dit specialisme. Wij onderscheiden ons op dit vakgebied door onze jarenlange ervaring. Meerdere generaties zijn actief binnen ons bedrijf die doorlopend de kennis overdragen om de gebouwen zorgvuldig te ontmantelen. Onze machinisten kenmerken zich door een hoge mate van vakkennis die ze in de loop van de jaren hebben opgedaan. In combinatie met de meest moderne machines ontmantelen zij de gebouwen zorgvuldig, snel en circulair.

Renovatiesloop

Waar er gebouwen volledig worden weg gesloopt, zijn er ook veel gebouwen of woningen die gerenoveerd worden of een nieuwe bestemming krijgen. Wij kunnen u helpen om uw gebouw deels of volledig te strippen. Dit kan gaan om een grote transformatie of het uitvoeren van plaatselijk klein sloopwerk zoals hieronder te zien is bij renovatie sloopwerkzaamheden in Emmen.

Dit specialisme vraagt om specifieke kennis en organisatiekracht van ons bedrijf. Enerzijds vakmensen die zeer specialistisch werk uitvoeren en anderzijds de grote capaciteit vraag bij grote transformaties van gebouwen. Doorgaans een zeer gedetailleerd logistiek proces met een lange doorlooptijd waar veel specialistische arbeid bij komt kijken.

Calamiteiten

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar voor de hulpdiensten. In de regio zijn wij binnen een uur ter plaatse om de calamiteit te beredderen. Veelal gaat het om brandcalamiteiten. Hiervoor leveren wij onze sloopmachines, handslopers of asbestsaneerders. Ons onderscheidend vermogen hier is de ervaring die wij hebben binnen dit vak specialisme. We leveren vakspecialisten die in samenwerking met de hulpdiensten de calamiteit beheersbaar maken.

Asbest-, Bodem- en chroom-6-saneringen

Waar het in het verleden stopte bij asbestverwijdering, gaat het nu al vele stappen verder. Het blijkt dat er in het verleden veel gevaarlijke stoffen zijn toegepast in gebouwen en dat er zaken in de bodem terecht zijn gekomen waar we nu van weten dat ze een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen en/of het milieu.

Of het nu gaat om het saneren van golfplaten van daken, het saneren van asbesthoudende materialen uit gebouwen, het saneren van bodemverontreinigingen of het verwijderen van chroom-6 houdende stoffen van bijvoorbeeld staalconstructies, bij ons kunt u terecht voor zowel kleine, maar ook voor grote projecten.

Beton boor- en zaagwerken

In de basis lijkt dit type werk niet in de lijn van sloopwerk te liggen, maar niets is minder waar. Op veel plekken waar het sloopwerk stopt dient het werk strak afgemaakt te worden. Dit kan een betonvloer zijn die deels moet blijven zitten, een deel van een gebouw dat moet blijven staan of een sparing voor een nieuw kozijn in een bestaand pand.

Dit specialisme vertegenwoordigd vakmanschap die niet veel (sloop)bedrijven bezitten. Het werk wat gemaakt wordt dient recht en strak te zijn waarbij waterschades niet bespreekbaar zijn. Het werk vereist een hoge mate van zelfstandig- en oplossingsgerichtheid van onze medewerkers. Een zeer technisch vak, waar veel in wordt geïnnoveerd.