De kernwaarden van Weever Sloop

Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Een logische wens die helaas niet altijd zo vanzelfsprekend is. Want hoewel het met de kennis, de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en de veiligheidsmaatregelen goed zit, kan een kleine onoplettendheid toch grote gevolgen hebben. Daarom besteden we bij Weever extra aandacht aan bewustzijn en gedrag. Veiligheid is namelijk een manier van werken. Bij Weever werken we veilig of werken we niet!

Duurzaamheid

De toenemende vraag naar grondstoffen en de sterk toegenomen co2-uitstoot als gevolg van een groeiende wereldbevolking vraagt om oplossingen. Wereldwijd wordt ingezet op een circulaire economie om de productie van afval en co2 terug te dringen. Waar het circulair werken begon als een ambitie, zijn er inmiddels al vele stappen gezet door de overheid en het bedrijfsleven. De overheid heeft een duidelijk standpunt ingenomen; zij wil in 2050 de economie volledig laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het bedrijfsleven heeft de nut en noodzaak van het creëren van een circulaire economie inmiddels omarmt. In alle branches staat het thema op de agenda’s en worden beslissingen genomen op basis van dit thema.

De oplossing om een economie volledig circulair te krijgen, ligt in de ontwerpfase van een product of in ons geval een gebouw. In het verleden werd er geen rekening gehouden in de deze fase met het hergebruik van grondstoffen. Men ging uit van een linair model. Na de gebruiksfase werd een product of een gebouw in beginsel afgestort en later werd er energie mee opgewekt en kwam de recycleindustrie op gang. Dat het liniaire model plaats moet maken voor het circulaire model is duidelijk. Het reduceren van co2 en het verminderen van afvalstromen is het credo. In het circulaire model wordt namelijk wel rekening gehouden met het hergebruik van grondstoffen. Dit heeft vele nieuwe inzichten opgeleverd met de daarbij behorende problemen die opgelost moeten worden. Kortom, het koppelen van het begin en het einde van de liniaire cycles is de uitdaging. Het circulaire model vereist samenwerking van alle stakeholders in een proces waar de grootste uitdaging ligt op het economische vlak waar de belangen ver uiteen lopen.

Integriteit

In onze opvatting is integriteit geen kwestie van regels alleen, maar gaat het om het vinden van de juiste balans tussen enerzijds regels en procedures en anderzijds een bedrijfscultuur waarin medewerkers bereid zijn om elkaar aan te spreken en verantwoordelijkheid te nemen. Integriteit ontwikkelen is naast het tegengaan en voorkomen van ongewenst gedrag ook een kwestie van het stimuleren van gewenst gedrag. In onze visie is integriteit daarmee vooral een positief begrip dat uitgaat van verantwoordelijkheid nemen en menselijkheid. Hierbij betekent ‘de mens centraal’ dat we nooit ten koste van anderen voordeel willen behalen, maar juist recht zullen doen aan de legitieme belangen van alle betrokkenen.