NOODGEVAL? BEL +31383332010

De kernwaarden van Weever Sloop

Onze kernwaarden gaan in op wie wij zijn en waar wij voor staan. ‘Wij werken samen met onze klanten op een integere manier die toekomst gericht is en waar onze mensen centraal staan’.

SAMENWERKING

In de aannemerij van tegenwoordig, waar wij ons bevinden in een wereld van regels en bestekken lijkt een daadwerkelijke samenwerking een onmogelijkheid. In zijn algemeenheid wordt er veel aandacht gegeven aan dit onderwerp. Bij ons is het geen doel, maar een vanzelfsprekendheid.Samenwerking vraagt om openheid en gelijkwaardigheid in de breedste zin van het woord. Dat wij kunnen samenwerken bewijzen wij inmiddels al vier generaties.

Integriteit

In onze opvatting is integriteit geen kwestie van regels alleen, maar gaat het om het vinden van de juiste balans tussen enerzijds regels en procedures en anderzijds een bedrijfscultuur waarin medewerkers bereid zijn om elkaar aan te spreken en verantwoordelijkheid te nemen. Integriteit ontwikkelen is naast het tegengaan en voorkomen van ongewenst gedrag ook een kwestie van het stimuleren van gewenst gedrag. In onze visie is integriteit daarmee vooral een positief begrip dat uitgaat van verantwoordelijkheid nemen en menselijkheid. Hierbij betekent ‘de mens centraal’ dat we nooit ten koste van anderen voordeel willen behalen, maar juist recht zullen doen aan de legitieme belangen van alle betrokkenen.

Toekomstgericht handelen

Het zijn van een familiebedrijf, dat is wat wij willen zijn. Een dergelijk bedrijf kenmerkt zich door het hebben van een lange termijn strategie. Om deze strategie uit te voeren zal het bedrijf toekomstgericht moeten denken en doen. Onze bedrijven zijn uitsluitend toekomst gericht en zijn dienstverlenend. Wij borgen onze toekomst door breed naar de markt te kijken en te ondernemen. Slopen, bouwen, recyclen van grondstoffen, op- en overslag en duurzame energie maken deel uit van ons bedrijf.

Mensen

Onze mensen vormen de basis van onze bedrijven. Wij creëren een werkplek waar mensen zich thuis kunnen voelen, zichzelf kunnen ontwikkelen en hun persoonlijk ambities kunnen na streven waarbij een lang dienst verband altijd het doel is.