NOODGEVAL? BEL +31383332010

Wat is een asbestinventarisatierapport?

Dit is een rapport dat is opgesteld na een onderzoek naar asbest in of op uw gebouw of object. Deze rapportage is verplicht voor alle asbestsaneringen en sloopwerkzaamheden die u door een professioneel bedrijf laat uitvoeren.

Wat is een sloopmelding?

U dient voor alle asbestsaneringen en sloopwerkzaamheden waar meer dan 10m3 afval bij vrij komt een sloopmelding te doen bij u gemeente of via het Omgevingsloket online. Valt uw gebouw of object onder beschermd stadgezicht of betreft het een monument, dan dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. In het geval van een sloopmelding is de gemeente verplicht om binnen vier weken te reageren op uw melding. Daarnaast brengt de gemeente geen kosten in rekening. Bij een omgevingsvergunning krijgt u van de gemeente binnen 6 weken een beslissing en worden er legeskosten in rekening gebracht.

Hoe zit het met schades aan mijn gebouw als gevolg van het werk?

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering die schades dekt. Wij dienen ons aan de voorwaarden van de verzekering te houden. Gaat er dan toch onverhoopt wat mis, dan is er dekking. Onze medewerkers verzorgen de volledige afhandeling van de schade; van opname tot oplossing.

Mag ik zelf asbest saneren?

Ja, maar er zijn duidelijke regels en deze gelden enkel voor particulieren. Graag verwijzen wij u naar de website van Kenniscentrum InfoMil: https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/spelregels-particuliere-verwijdering/

Waar kan ik alles over asbest wet- en regelgeving vinden?

Graag verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Hoe zit het met flora en fauna?

Graag verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming

Hoe gaat Weever Sloop om met trillingen als het gevolg van totaalsloopwerk?

Trillingen zijn bij verschillende type ondergronden verschillend. Als vuistregel kan genomen worden dat trillingen minder ver dragen op plaatsen waar een ‘slappe’ (klei, veen, enz.) bodemopbouw is. Bij zandgrond moet u rekening houden met overlast in de omgeving, met name in stedelijke omgevingen. Wij houden rekening met de grondomstandigheden bij ieder project. We zijn via het bouwbesluit verplicht de ‘SBR-B-richtlijn ‘Hinder voor personen in gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn deel B’ te hanteren. In de voorbereidingsfase worden de risico’s beoordeeld en voorgelegd aan de klant en onze verzekeraar. Op het moment dat er een risico is worden er diverse maatregelen genomen om trillingen te beperken en te meten. Om trillingen waar te nemen worden er constant metingen verricht, zodat het werk - op het moment dat de norm wordt overschreden - kan worden gestaakt. Om binnen de norm te blijven, passen wij onze sloopmethode aan door bijvoorbeeld minder transportbewegingen uit te voeren met onze machines, bakken minder vol te laden, ander type (minder luchtvering) voertuigen voor zwaar transport in te zetten of afwijkende transportroutes te kiezen.

Hoe gaan jullie om met stof?

Als gevolg van onze werkzaamheden kan er overlast als gevolg van stof ontstaan. De beste maatregel die wij kunnen nemen is een stof beperkende sloopmethode toepassen. Dit kan een meer demonterende sloopmethode zijn bijvoorbeeld. De meest toegepaste vorm is het toepassen van water. Hier kan gedacht worden aan de zo geheten ‘nevelgordijnen’ of het bevochtigen van het werk bij de bron. Ook hier houden we rekening met de omgeving en passen wij onze werkzaamheden hier op aan.