NOODGEVAL? BEL +31383332010

Sloopwerk glashandel Kampen

Sloopwerk glashandel Kampen

Voor de gemeente Kampen hebben wij de voormalige Glashandel mogen slopen eind 2021

Voor de gemeente Kampen hebben wij de voormalige Glashandel mogen slopen eind 2021

Project informatie

De voormalige Glashandel is gesloopt, omdat de bouwkundige staat zeer slecht was. Het gebouw stond letterlijk op instorten.

De klant had ons gevraagd om een totaal oplossing aan te bieden.

Binnen de scoop van het werk vielen een aantal zaken:

  • Verkeer
  • Asbestsanering
  • Sloop
  • Handhaven en stutten van de naast gelegen directiewoning

De te slopen panden stonden direct aan een doorgaande weg die niet permanent afgesloten kon worden. We hebben hier een oplossing gezocht in het deels afsluiten van de weg. De weg moest deels afgesloten worden om de werkzaamheden veilig uit te voeren. Op de weg zijn zeecontainers geplaatst om de veiligheid te garanderen van doorgaand verkeer.

De panden waren in een dermate slecht staat dat het saneren van de asbesthoudende materialen complex was. Er is gekozen om het werk vanuit een werkbak in combinatie met een hijskraan uit te voeren.

Het slopen van het pand werd bemoeilijkt, omdat de te handhaven Directiewoning door de tijd tegen het te slopen pand was aan gezakt. Hier hebben wij een werkwijze toegepast die wij vaker toepassen. We hebben het in gedeeltes gesloopt. Hierdoor zijn we in staat om het pand gedurende de sloop op te vangen. Een deel slopen, stutten en vervolgens het volgende deel slopen in gelijke delen.

Hergebruik sloop- en bouwmaterialen, circulair slopen

Gezien de staat van de gesloopte panden leek het dat er geen herbruikbare materialen meer aanwezig zouden zijn.

Echter, de manier van bouwen aan het begin van de twintigste eeuw maakt het dat er veel verborgen waarde in deze panden zit. De hout- en steensoorten zijn interessant.

Het hout is in veel gevallen van hogere kwaliteit ten opzichte van het hout wat tegenwoordig gebruikt wordt. Tegenwoordig wordt het hout vaak onttrokken uit de zo geheten snelgroei bossen. Bomen die langer de tijd hebben gehad om tot een bruikbaar formaat te komen zijn sterker en zwaarder.

De stenen werden in die tijd nog met kalk gemetseld. Kalk is betrekkelijk eenvoudig te verwijderen van de stenen voor hergebruik. Daarnaast heeft een oude steen karakter, waar veel vraag naar is.

Bij deze sloop heeft de gemeente Kampen de stenen elders kunnen inzetten voor hergebruik. De houten balken en karakteristieke elementen hebben elders hun weg gevonden voor een nieuwe toepassing.